MAC在前一天發表了月老很忙的文章,後來心血來潮,於是就把可愛的月老作成貼紙啦

大家喜歡就把他拿回家貼吧,當成綁紅線一樣,讓月老聽到你的心意吧^^


1. 點進去「資料夾管理」→「新增資料夾」

2. 在剛剛新增的資料夾後面點選「連結管理」

3. 點選「新增連結」

4. 在"名稱"欄位輸入:

http://pic.pimg.tw/macfate/1379921303-2750953695.gif" alt="mac"border="0"/>

5. 在"網址"欄位輸入:http://www.wretch.cc/blog/macfate

6. 在"描述"欄位輸入我的網誌名字

7. 按「新增連結」→「回前頁」即可大家盡量拿去用喔^____^------------------------------------------------------------------------------------------->>>

    全站熱搜

    閭仙派-李實倉 發表在 痞客邦 留言(55) 人氣()